Gieo 3 con súc sắc. Xác suất nhiều nhất để hai mặt là 5.?

5 câu trả lời 5