Phiền các thánh giúp giùm em 2 câu :") 1. Ở VN có vận động tranh cử không? 2. Nhận xét về phương pháp xác định kết quả bầu cử ở nước ta.?

6 câu trả lời 6