Mọi người cho em hỏi có thể xóa đi phần mềm nào trong cái chỗ này ạ. Em không dùng đến đâu nhưng họ vài vào nên không dám xóa?

3 câu trả lời 3