Mình muốn tìm cách để trả thù những đứa đã làm hại mình,chúng nó cần phải chết , Xin mọi người hãy giúp mình,mình không thể sống có chúng nó?

đâu mới là cách trả thù tốt nhất ạ?ai biết nói vs em , em cảm ơn trước
1 câu trả lời 1