Một bóng đèn có ghi 6V 3w tìm điện trở của các số trên?

6 câu trả lời 6