Mọi người cho em hỏi là nếu văn điểm trung bình được 5.1, toán được 8.9 và những môn còn lại trên 8 phẩy thì có thể đạt hs giỏi không ạ?

12 câu trả lời 12