Mấy ac oi. Cho e hỏi : sản phẩm biến đổi gen ( GMO) tốt hay xấu ạ ( quan điểm của nó) . Ngắn gọn cho e dễ hiểu nhé.?

4 câu trả lời 4