Vì sao sau một thời gian ngâm siro thì nứic sỉoo vừa ngột vừa chua còn quả siro vừa chua vừa ngọt?

4 câu trả lời 4