Có ai biết chổ nào mua nokia 6 màu xanh chỉ em với.em lục nát cả thành phố rồi.cám ơn anh chị?

3 câu trả lời 3