11/72012: SAU CƠN MƯA 2c?

11/72012:
SAU CƠN MƯA
Đêm qua, rả rích hạt mưa rơi
Cho đến sớm nay, vẫn xám trời
Gió lạnh từng cơn, ào ạt thổi
Mây đen từng cụm, lững lờ trôi
Mặt đường, nước còn đọng, loang loáng
Hè phố, lá vàng trải khắp nơi
Ấy vậy, nhưng tâm hồ sảng khoái
Tiết trời mát mẻ, gió buông lơi
Levanm45
3 câu trả lời 3