CHO MẠCH ĐA HÀI PHI ỔN DÙNG TRANSISTOR NHƯ HÌNH VẼ 2. HÃY a. PHÂN TÍCH NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA MẠCH VÀ VẼ DẠNG XUNG RA b. TÍNH CHU KÌ VÀ TẦN?

CHO MẠCH ĐA HÀI PHI ỔN DÙNG TRANSISTOR NHƯ HÌNH VẼ 2. HÃY
a. PHÂN TÍCH NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA MẠCH VÀ VẼ DẠNG XUNG RA
b. TÍNH CHU KÌ VÀ TẦN SỐ DAO ĐỘNG CỦA MẠCH
c. MUỐN THAY ĐỔI BIÊN ĐỘ XUNG RA VÀ MUỐN THAY ĐỔI TẦN SỐ DAO ĐỘNG CỦA MẠCH TA LÀM NHƯ THẾ NÀO?
3 câu trả lời 3