Cho em hỏi. Cấu trúc của năng lực là gì?cho vd cụ thể. Em cảm ơn?

3 câu trả lời 3