Có bạn nào bik làm sao để xem lại chương trình trên Htv1 ngày 3/10/2017 ?

3 câu trả lời 3