Cho mình hỏi vì sao vật chuyển động li tâm?

4 câu trả lời 4