Mọi người cho em hỏi.?

Em bị nhiều điểm kém như vậy thì em có thể nào đc học sinh giỏi kì này đc k ạ. Mọi gười cho em lời khuyên với :(
Em bổ sung thêm:
Tiếng anh 15' 9đ... 1tiet 8.5đ
GDCD 15' 5.5đ
CN miệng 8đ ... 15' 9đ
3 câu trả lời 3