Mọi người cho em hỏi .?

Mọi người cho em hỏi.? Em là học sinh lớp 10. Em bị nhiều điểm kém như vậy thì em có thể nào đc học sinh giỏi kì này đc k ạ. Mọi gười cho em lời khuyên với :( Địa lí :15'_ 2đ... 1tiet_ 6.5đ Văn: 15' _8đ... 1tieg_ 6đ 7đ Sử : 15'_ 8đ Tin: 15' _8đ 7đ Toán : 15' _4đ 9.5đ .. 1tiet... hiển thị thêm Mọi người cho em hỏi.?
Em là học sinh lớp 10. Em bị nhiều điểm kém như vậy thì em có thể nào đc học sinh giỏi kì này đc k ạ. Mọi gười cho em lời khuyên với :(
Địa lí :15'_ 2đ... 1tiet_ 6.5đ
Văn: 15' _8đ... 1tieg_ 6đ 7đ
Sử : 15'_ 8đ
Tin: 15' _8đ 7đ
Toán : 15' _4đ 9.5đ .. 1tiet _8đ
Lí: 15' _3đ
Hóa : 15' _9đ ... 1tiet_ 8đ
Sinh : 1tiet_ 4.8đ
Tiếng anh: 15' _9đ... 1tiet_ 8.5đ
GDCD : 15'_5.5đ
CN: miệng_8đ .. 15'_ 9đ
Mọi người trả lời câu hỏi. em câu hỏi và cho em lời khuyên. Em xin cám ơn
3 câu trả lời 3