Mình đang coi tân bát tiên truyền kì mà không có phần 2. Có bạn nào biết địa chỉ coi phim hoặc bất cứ đâu có phần 2 ( vd DVD) không.........?

3 câu trả lời 3