Thổi bog bóng trong bình dưới đáy có 1 lỗ thủng sau đó thả miệng bong bóng ra thì bong bóng sẹp, nhưng khi bịt lỗ đó thả ra bong bóng ko xẹp?

3 câu trả lời 3