Có thẻ vcb nhưng không un sao kê được xem stk như thế nào ạ!?

3 câu trả lời 3