2 người cùng thích mình?

Mình là nam nhưng có 2 bạn nữ ở lớp dưới đều thích mình, 2 bạn đó học cùng lớp, ngồi cùng bàn, thậm chí 2 người họ còn thân với nhau! Mình muốn chấp tình tình cảm của họ nhưng nếu chọn 1 trong 2 người thì tình bạn của họ sẽ tan vỡ. Mình không biết phải làm như thế nào! Mọi người giúp mình với!
3 câu trả lời 3