Khi tạo bảng trong word thì nó có tính năng tính toán như trong excel không vậy mấy bạn?

1 câu trả lời 1