Bút nến đọng mực ở ngòi?

Không hiểu sao là cây bút màu hồng ra mực bình thường, nhưng cây bút xanh không bị tắc mực mà khi mình viết được một lát thì có mực ra ở đầu bút thành giọt mực nên khi viết tiếp sẽ bị rách giấy. Mỗi lần viết tiếp vs cây bút xanh mình phải lau ngòi bút rồi viết tiếp. Cứ như vậy sẽ rất mất thòi gian. Mong mọi người... hiển thị thêm Không hiểu sao là cây bút màu hồng ra mực bình thường, nhưng cây bút xanh không bị tắc mực mà khi mình viết được một lát thì có mực ra ở đầu bút thành giọt mực nên khi viết tiếp sẽ bị rách giấy. Mỗi lần viết tiếp vs cây bút xanh mình phải lau ngòi bút rồi viết tiếp. Cứ như vậy sẽ rất mất thòi gian. Mong mọi người giúp mình.
3 câu trả lời 3