Phải làm sao khi mình phản ứng khá chậm và cũng chậm hiểu (thầy cô giảng bài ai cũng hiểu mình thì kh hiểu được, đa số)?

4 câu trả lời 4