Cảm nhận của e về 4 câu thơ cuối của bài thơ về tiểu đội xe ko kính..?

6 câu trả lời 6