Em boy 2k4?

Muốn biết qhtd là gì ạ?
8 câu trả lời 8