Viết 1 đoạn văn ngắn bằng tiếng anh nói về chủ đề chúng ta nên học tiếng anh mỗi ngày?

Cập nhật: ai giúp mình viết 1 đoạn văn bằng tiếng anh nói về chủ đề chúng ta nên học tiếng anh mỗi ngày ? mình thanks trước nha
5 câu trả lời 5