Game 3 quốc chí 5 PC, mình vẫn chơi được xong đến hôm qua ko chơi được bật game lên hiện bảng "window solution..." ai chỉ giúp với ?

7 câu trả lời 7