Làm sao để 1 đường thẳng dài ra mà không chạm vào nó?????

3 câu trả lời 3