Làm rẫy giàu không! Tại sao con gái ghét phụ hồ, làm đất ko thích trai lao động tay chân! Còn em e thấy bẩn và dơ?

3 câu trả lời 3