Cho e hỏi là em thi một tiết trao đổi nên e bị đánh dấu bài lớp 10 thì bị trừ bao nhiêu điểm vậy moin người?

5 câu trả lời 5