Có ai có thể dạy em cách bật máy tính bàn và cách tắt ko (em thực sự rất cần bây giờ)?

4 câu trả lời 4