A chị nào lm kế toán hoặc hiểu về hoá đơn GTGT cho e hỏi chút.?

E có mua ít bóng, muốn lấy hoá đơn VAT, các hoá đơn GTGT thì e hiểu là mất 10%,nhưng mua bên này họ giao cho cái hoá đơn này, A(c) nào biết chỉ giúp e là hoá đơn này thì e có mất thêm phí k? Nếu mất thì mất bn % ạ?
3 câu trả lời 3