Nếu em đã mau Kaspersky có bản quyền rồi muốn cài lại win nhưng đổi lên win khác thì có bị mất không ạ?

4 câu trả lời 4