Hỏi về mẫu hoá đơn 02GTTT3/001?

A chỉ cho e hỏi với, theo e biết thì hoá đơn GTGT là mất 10%, còn hoa đơn này thì e có mất thêm phi k? Có thì mất bn ạ. E cám ơn
3 câu trả lời 3