Phân tần loa vuông gắn vào loa đứng xài đc ko?

3 câu trả lời 3