Bản cập nhật LoL?

Chỉ có 700mb mà lại down đến tận 2 ngày . Em đã thử down các thứ linh tinh khác thì 300 down chỉ khoảng 3 phút 500 tầm 5phut thì không lí nào 1 bản cập nhật chỉ có 700mb lại tận 2 ngày . Em cũng thử sàu dt để down linh tinh cũng khá nhưng . CHO EM hỏi laptop có vấn đề gì ạ
5 câu trả lời 5