Mk k thể đi tiểu khi có ng đứng cạnh, hoặc có ng bên ngoài. Nhg khi k có lại tiểu bt, đứng khg 10s mới thấy dòng tiểu. Đi xét ng thì bt.?

Khó tiểu khi đông người
6 câu trả lời 6