Em sinh 2002, lúc bình thường là 6, lúc cương được 11cm, vậy có bé không ạ?

6 câu trả lời 6