Judo quận 10?

Ở quận 10 thì học Judo ở đâu vậy mấy bạn? Bị cận có học được ko vậy?
5 câu trả lời 5