Xu hướng thị trường bất động sản và định cư Úc năm 2018 như thế nào?

Năm sau tôi muốn mua nhà ở Úc để cho 2 con định cư Úc khi các cháu du học Úc. Ai có thông tin gì về xu hướng thị trường bất động sản Úc và định cư Úc năm 2018 như thế nào không?
5 câu trả lời 5