Chân mình là chân to nên khi mang giày thể thao hay bị bành ra nhìn ko đẹp nên h phải làm sao ạ?

4 câu trả lời 4