Cho em hỏi là một cô gái thế nào thì được gọi là có tâm hồn trong sáng ạ? Nhỏ ban em toàn được người khác bảo là sống lành, trong veo ấy ạ?

3 câu trả lời 3