Làm sao để kiếm thêm thu nhập kho mình còn quá nhỏ?

Hiện tại, em đang gặp vấn đề về tiền bạc, gia đình em cũng thuộc dạng bình thường, làm đủ tiền sinh hoạt thôi, bản thân em cũng muốn phụ gia đình, nhưng ba mẹ em chỉ kêu em lo học đi, em cũng cần tiền để mua những đồ dùng riêng nhưng lại thiếu thốn tiền bạc. Có ai biết mấy cái web kiếm tiền online hay việc gì làm... hiển thị thêm Hiện tại, em đang gặp vấn đề về tiền bạc, gia đình em cũng thuộc dạng bình thường, làm đủ tiền sinh hoạt thôi, bản thân em cũng muốn phụ gia đình, nhưng ba mẹ em chỉ kêu em lo học đi, em cũng cần tiền để mua những đồ dùng riêng nhưng lại thiếu thốn tiền bạc.
Có ai biết mấy cái web kiếm tiền online hay việc gì làm mà không cho bạn mẹ biết thì giúp em với ạ?
1 câu trả lời 1