Lâu lắm rồi mới ghé lại box bb cũng như answer mà thấy khác quá. Chắc tại mình già thật rồi khác ngày xưa quá :) :) :)?

8 câu trả lời 8