Khi người khác lấy năm sinh, hình ảnh đi in ra thì dùng làm mục đích gì ạ? Có loại ngải nào như thế không?

Ai biết thì trả lời hộ em với!!!
4 câu trả lời 4