Máy tính để bàn đang dùng bình thường tự nhiên màn hình trắng xoá màu xanh đen KHỞI ĐỘNG LẠI THÌ LẠI DÙNG BÌNH THƯỜNG CÓ HÔM THÌ BỊ Liên tục?

1 câu trả lời 1