Kết quả nguyên tắc tổng hợp ARN là gì ạ?

Ai học giỏi sinh chỉ e vs mơn nhìu
4 câu trả lời 4