Nhà tôi vừa mua một anten nhưng sao nó chỉ bắt được tín hiệu của tivi mà của đầu thu kt số thì bị lên hình không rõ có khi mất tính hiệu?

6 câu trả lời 6