Giúp mình với?

cho tam giác abc vuông tại a. gọi d e lần lượt là trung điểm của ab, bc.
a) chứng minh: adec là hình thang vuông
b) gọi f là điểm đối xứng của e qua d. tứ giác afec là hình gì? vì sao?
c) gọi m,k là giao điểm cf với ae, ab. n là giao điểm dm với ac. chứng minh rằng aden là hình chữ nhật
d) chứng minh rằng ab=6dk
3 câu trả lời 3