Gieo 3 con súc sắc 3 lần. Tính xác suất để được nhiều nhất hai mặt 5 là ??? Nhờ mọi người giúp ạ. Cảm ơn ạ?

3 câu trả lời 3